Forestillingen om det nationale fællesskab

Projektet går i sin enkelthed ud på at eleverne i de involverede lande skal komme tættere på hvem de er og hvor de kommer fra. Tanken er at eleverne på tværs af grænserne, i deres søgen efter deres nationale tilhørsforhold, stiller omtrent de samme kvalificerede spørgsmål. Det er store spørgsmål der melder sig når tankerne falder på identitet. Vi ønsker med det tværnationale samarbejde flere ting: for det første ønsker vi at skabe en kvalificeret debat omkring ovenstående tema. For det andet ønsker vi at åbne elevernes øjne for de forskelle der faktisk er på vores nationalitetsopfattelse. For det tredje vil de sproglige kommunikative færdigheder udvikles da al kommunikation vil foregå over nettet på engelsk.

I praksis kommer det til at foregå omtrent som følger:

Eleverne fra hvert land udvælger nationale sigtepunkter som de forbinder med netop deres land. Det er nu deres opgave at undersøge om netop dette sigtepunkt (f.eks. H.C Andersens litteratur) er medvirkende til vores nationalitetsopfattelse. Korrespondensen vil så omhandle komparative analyser og vil virke dels som inspirationskilde og dels til vidensudveksling. Vi forestiller os at hver klasse arbejder med 4-5 sigtepunkter. Ideen er at de ved hjælp af hypoteseopstillinger skal be- eller afkræfte eksistensen eller noneksistensen af et nationalt fællesskab. Det dannende i opgaven består i, dels at de bliver opmærksomme på, at man andre steder i Europa knytter sig til andre ting end vi gør herhjemme, dels at de får afprøvet deres egen nationalitet ved komparativt at forholde den til andre.

 

Choose another languge    -    The Project