Roskilde Domkirkes historie.

Kirkens bygningshistorie svarer til dens status som et politisk og åndeligt centrum. Historien er lang og kompliceret, og i realiteten har man bygget, ombygget, tilbygget og istandsat i og omkring kirken, lige siden den første trækirke blev opført ca. år 980, formentlig på Harald Blåtands initiativ. I år 1030 blev stenkirken så opført af Knud den stores søster Estrid. År 1080 opførte Roskildebispen Svend Normands, frådstenskatedralen. Det er Roskilde bispen Absalon, Valdemar den Stores allierede og fostbroder, der omkring år 1170 begyndte arbejdet på den nuværende teglstenskirke. Man byggede den uden på frådstenskirken, så rev de den ned da de havde bygget den ydre skal.
Kirken består, pga. sin historie, af mange stilarter. I starten var kirken af romansk stil senere blev der bygget med mere gotisk stil, hvilket man kan se kirkerummene som er store, åbne og rigt udsmykkede med f.eks. fletværk i sten og fantastiske glasmalerier.

 

FAKTA:

· År 980 trækirken opføres af Harrald Blåtand.
· År 1030 stenkirken opføres af Knud den stores søster Estrid.
· År 1080 frådstenskatedralen opføres af Roskildebispen Svend Nordmands.
· År 1160 indføres den røde teglsten af Valdemar den store.
· År 1170 teglstenskirken blev opført. Man byggede den uden på frådstenskirken, så rev de den ned da de havde bygget den ydre skal.

Kirken består af mange forskellige stilarter, da der er kommet forskellige udbygninger på lige siden den blev opført.

 

Menneske- og natursyn.
Gotikken (1200- 1540)

Folk arbejdede med glæde for kirken, det at gøre et godt stykke arbejde for kirken var en kæmpe tilfredsstillelse for den pågældende. På det tidspunkt havde arkitekten overhovedet ikke havde nogen indflydelse ud over at han skulle tegne den.
Dvs. At det var bygherren der fik al hæderen og alle de privilegere der fulgte med.
I næsten alle hjem, hang der skilte, med inskriptionen " Pris herren".
Folk benyttede overhovedet ikke deres logiske sans, de beskyldte Gud, for næsten alle ting. Lige fra sygdom i familien, til en dårlig høst.
Nogle troede ligefrem, at det var deres egen skyld, at de f.eks. have mistet en datter, fordi de måske havde stjålet noget, eller måske havde begået et mord.
Og at fratage dem et familiemedlem, var guds måde at straffe dem på.
Den gotiske kirke prøvede at manipulerede med folket. De kørte folket op mod hinanden så folk kunne komme til kirken og kongen med deres beklagelser, i stedet for omvendt. Kongen brugte også kirken til at få sine krav ud til den almene borger.
Men ikke med sit eget navn, derimod Guds. Kongen mente jo han var gud.
Den romanske kirke var derimod et hus fyldt med håb og kærlighed.
Gud var altså et billede på tro, håb og kærlighed. Han straffede de skyldige men vejledte de der overholdte hans regler.
Grunden til den store afstand, imellem de to kirke var afgjort af tidsperioden. Dengang den romanske kirke eksisterede, havde folket brug for et kærligt forbillede, i form af gud. En til at bringe glæden ind i familierne.
Folket levede af naturen , man udnyttede dens ressourcer som en gave fra gud. Derfor gav man også tilbage af de ting man tog, dvs. ikke direkte til gud, men i stedet gav man gaverne gennem kongen og kirken.

 


Amalienborg (in danish) / (no english version)

Københavns Rådhus / Copenhagen Town Hall

Østerlars Rundkirke (in danish) / in english

Roskilde Domkirke / Roskilde Cathedral

Trelleborg (in danish) / (no english version)