Ændringsforslag til § 29 stk. 2.


§ 29 stk. 2
"Valgretsalderen er den, som har opnået flertal ved folkeafstemningen i overensstemmelse med lov af 25. marts 1953. Ændring af den til enhver tid gældende valgretsalder kan ske ved lov. Et af folketinget vedtaget forslag til en sådan lov kan først stedfastes af kongen, når bestemmelsen om ændring af valgretsalderen i overensstemmelse med § 42, stk. 5, har været undergivet en folkeafstemning, der ikke har medført bestemmelsens bortfald.

På let dansk betyder det;

"I 1953 skulle man være 23 år for at stemme. Siden er valgretsalderen sat ned tre gange, og i dag er den 18 år. For at ændre valgretsalderen kræves to ting. Først skal folketinget blive enige om at ændre den. Derefter skal forslaget sendes til folkeafstemning, hvor et flertal dog ikke må stemme imod. Dette flertal skal dog udgøre mindst 30 % af alle vælgere.

Hvem er det der afgør hvornår unge er modne til at stemme? Hvorfor skal unge under 18 gå rundt med en holdning de ikke kan få lov til at benytte, selv om de er fuldt afklarede med hvor de vil sætte deres kryds på stemmesedlen?
Hvordan kan de stemmeberettigede vide at de 16 til 18 årige er mindre kvalificeret til at træffe en beslutning, end dem over 18 år?
Bør de unge under 18 ikke have mulighed for selv at afgøre om de er klar til at stemme eller ej? Måske ville nogle unge blive påvirket af deres familie/ omgangskreds. Er der virkelig nogle unge under 18 som har taget stilling til hvem de mener der kunne repræsentere dem bedst i folketinget? Er de unges baggrundsviden nuanceret nok til at have en velbegrundet holdning til politik?

I øjeblikket skal man være 18 år for at stemme. Det tal er blevet sat ned 3 gange, siden 1953 hvor valgretsalderen var 23 år. Bør den alder sættes yderlig ned så man kun skal være 16 år for at afgive sin stemme? I realiteten er man stadig kun barn, nogle børn har overhoved ikke en holdning til politik, mens andre har sat sig grundigt ind i det politiske system, og har en baggrundsviden fuldt på højde med de stemmeberettigede.
Men hvad så med den gruppe der ingen holdning har? Stemmer de bare ud fra hvad deres familie eller omgangskreds stemmer, eller sætter de bare krydset et tilfældigt sted? Det ville underminere det demokratiske valgsystem og ikke afspejlede befolkningens ønsker og værdier.
Det er naturligvis negativt, men det ville ikke gøre den store forskel da der også er stemmeberettigede der ingen holdning har til politik og som også bare sætte sit kryds et tilfældigt sted, hvis de overhoved stemmer.
Mange går rundt og føler sig magtesløse, fordi de ikke kan få indflydelse på det samfund de lever i. Er det rimelig? Hvorfor skal en befolkningsgruppe udelukkes fra den politiske debat fordi der er nogle der mener de ikke er klar til at træffe så afgørende beslutninger som de skal, på grund af deres alder.
Hvis alderen bliver sat ned, hvad bliver så det næste? Skal 14 årige, 12 årige, så også have indflydelse på politik? Nogle ville sige: "hvorfor ikke, hvis de 16 til 18 årrige er kvalificerede hvorfor er de 14 til 16 årige så ikke"?Lavet af Helle, Søren, Trine, Lauritz & StinaGrundlovsdebat / Constitution - Debate

Debate of the medians responsibility

Ændringsforslag til § 29 stk. 2. / Proposed amendment to § 29 subsection 2

Constitution project