Grundlovsdebat

Vi i gruppen indledte projektet med en debat om hvorvidt man burde indføre racisme-paragraffen i Grundloven og om dette ville medføre en indskrænkelse af ytringsfriheden, som vi ikke vil ændre på, da det er en grundlæggende menneskelig rettighed.
Gruppen blev siden opmærksomme på at det emne vi behandlede, nemlig racisme, kunne være for indskrænket, og kun omhandlede et meget specifikt emne, så vi valgte at belyse emnet fra et bredere perspektiv. Vi konstruerede en mulig paragraf til grundloven, der skulle tage højde fo den enkelte persons fysiske og psykiske ve og vel. Vi formulerede den således:

§ Ingen kan på baggrund af sin egen personlige overbevisning dømme eller udsætte et andet menneske for fysisk eller psykisk pres.

Dette ville bl.a. formindske chikane på f.eks. arbejdspladser og institutioner. Dette ville aflaste samfundet i mærkbar grad, da antallet af psykisk syge ville falde.
Levestandarten i Danmark ville forøges og det enkelte menneske ville have større psykisk overskud og mere at bidrage med til samfundet både socialt, menneskeligt og i arbejdssammenhænge.
Men på den anden side ville dette også kunne give nogle bivirkninger. Det ville kunne blive misbrugt, i f.eks. sager vedrørende mobning i skolen. Hvor elever ville kunne blive uskyldigt dømt og derfor taget ud af skolen og placeret i institutioner med andre unge kriminelle. Her er der så en stor risiko for at eleverne vil komme bagud fagligt som socialt.

Lavet af: Andreas, Lea, Karen, Aske og Sarah


Grundlovsdebat / Constitution - Debate

Debate of the medians responsibility

Ændringsforslag til § 29 stk. 2. / Proposed amendment to § 29 subsection 2

Constitution project